Tính năng đơn hàng cần xử lý cho phép Quý khách hàng dễ dàng theo dõi đơn hàng lấy chậm, chưa giao thành công, chờ xác nhận chuyển hoàn, đơn vượt cân,  gửi yêu cầu xử lý cho bộ phận lấy hàng, giao hàng, chăm sóc của ShipChung ngay tức thì.
Việc xử lý của khách hàng được thực hiện một lần duy nhất ở phần “Chờ phản hồi“, sau khi Shipchung tiếp nhận thông tin sẽ thực hiện việc xác minh xử lý, gửi thông tin sang đối tác vận chuyển và xử lý theo yêu cầu của khách hàng.
Các yêu cầu xử lý, khiếu nại được trả lời, Quý khách vui lòng theo dõi trực tiếp trên hệ thống Seller của ShipChung. Các nội trả lời, tương tác khách hàng với ShipChung sẽ không phản hồi qua email, sms cho Quý khách như trước đây nữa.
Các đơn hàng cần xử lý sau khi kết thúc sẽ đưa vào trạng thái “xử lý thành công” hoặc “xử lý thất bại” tuỳ theo yêu cầu của người bán. Xử lý thành công được ghi nhận khi Shipchung đã thực hiện đúng theo yêu cầu của người gửi hàng (người bán), và đây là  việc chúng tôi tập trung thực hiện xuyên suốt để đem lại hiệu quả trong việc giao hàng, giúp người bán dễ dàng giao hàng thành công.
Hướng dẫn sử dụng 

  • Bước 1: Đăng nhập hệ thống Seller ShipChung
  • Bước 2: Từ menu màn hình đơn hàng, chọn “Đơn cần xử lý”
  • Bước 3: Chọn trạng thái Chờ phản hồi và xử lý các đơn hàng trong mục này.
  • Bước 4: Gửi yêu cầu, xác nhận trên màn hình.
  • Bước 5: Theo dõi trạng thái trả lời

Tôi muốn Ship hàng!

Bắt đầu sử dụng hệ thống Boxme

Đăng Ký Ngay