Để hỗ trợ Quý khách dễ dàng tạo đơn hàng, rút gắn thời gian tạo đơn và có những trải nghiệm tiện ích với dịch vụ ShipChung. Từ tháng 6 năm 2016, ShipChung giới thiệu đến Quý khách tính năng tạo đơn hàng mới trên trang quản lý đơn hàng Seller.shipchung.vn

Với tính năng mới này, Quý khách tiết kiệm được 30% thời gian tạo đơn, trải nghiệm giao diện tạo đơn thân thiện, thao tác dễ dàng, tự động lưu và nhận diện địa chỉ kho hàng của người gửi, người nhận.

tao don moi gif

Để chuyển đổi sang tính năng mới, Quý khách thực hiện theo các bước sau:

1. Khách hàng có tài khoản mới

  • Khách hàng đăng ký tài khoản mới sẽ được chuyển đến trang tạo đơn mới. Sử dụng tại đây

2. Khách hàng đã có tài khoản ShipChung

  • Truy cập trang tạo đơn cũ, hiển thị màn hình mời sử dụng trang tạo đơn mới
  • Truy cập menu “Tạo đơn“, chọn menu ” Tính năng tạo đơn hàng mới
  • Sau ngày 09/06/2016, khách hàng đã có tài khoản sẽ được chuyển sang trang tạo đơn mới

3. Nhập thông tin đơn hàng cần tạo

  • Giao hàng tới người nhận: Nhập thông tin số điện thoại, tự động gợi ý địa chỉ nhận hàng theo quận huyện/tỉnh – thành phố
  • Lấy hàng gửi tại: Thông tin địa chỉ kho hàng được cập nhật tự động theo địa chỉ kho khi đăng ký tài khoản mới hoặc địa chỉ khi cấu hình kho
  • Hàng hóa, dịch vụ: Nhập thông tin hàng hóa gửi và lựa chọn hình thức vận chuyển tương ứng

Bắt đầu sử dụng hệ thống Boxme

Đăng Ký Ngay