1.Thiết lập ShipChung

  • Bước 1: Bạn truy cập vào trang quản lý Sapo, vào mục Cài đặt > Giao hàng > Ở mục ShipChung nhấp chọn Thiết lập
  • Bước 2: Bạn điền Api key của tài khoản ShipChung rồi nhấn Lưu. Hệ thống sẽ hiện thông báo thiết lập thành công.

Lưu ý:
– Api key là mã bạn tạo bên ShipChung cho phép kết nối Sapo và hệ thống ShipChung. Bạn đăng nhập tài khoản ShipChung > vào mục Cấu hình tài khoản > Api key và nhấp chọn Tạo Key.
– Một tài khoản ShipChung chỉ được phép thiết lập với 1 site Sapo.
2.Tạo đơn giao hàng với ShipChung
Khi đóng gói và tạo đơn giao hàng (Xem bài: Thiết lập quản lý giao hàng), ở mục Đối tác giao hàng, bạn chọnShipChung.

– Gói giao hàng: Chọn gói giao hàng chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát tiết kiệm.
Tỉnh/Thành phố/Quận/Huyện: Địa chỉ giao hàng của khách hàng.
Tick vào ô lựa chọn khai báo cho đơn giao hàng:
+ Hàng dễ vỡ/ Chất lỏng: Tích chọn nếu hàng hóa trong đơn là hàng dễ vỡ hoặc chất lỏng, cần được đóng gói chắc chắn.
Người mua xem hàng: Tích chọn nếu bạn đồng ý cho người mua được kiểm tra hàng trước khi nhận và thanh toán.
Bảo hiểm: Tích chọn nếu bạn muốn dùng dịch vụ bảo hiểm (khai giá) và hàng hóa có hóa đơn VAT.
– Kho lấy hàng: Chọn kho đã thiết lập trong cấu hình tài khoản ShipChung.
– Hãng vận chuyển: Hệ thống sẽ tự hiển thị, bạn có thể nhấp chọn hãng vận chuyển khác trong danh sách.
Tiền thu hộ COD: Số tiền ShipChung thu hộ khi giao hàng. Mặc định là tổng tiền đơn hàng.
– Người nhận/Điện thoại/Địa chỉ: Tự động lấy thông tin khách hàng từ đơn hàng.
Bạn chọn đầy đủ thông tin và nhấn Thêm, đơn giao hàng thêm mới sẽ có mã vận đơn được tạo tự động từ ShipChung. Đồng thời phí vận chuyển ShipChung tính cho đơn hàng cũng được ghi nhận. Bạn nhấp chuột vào mã vận đơn để xem tình trạng đơn chuyển hàng bên ShipChung. Khi ShipChung cập nhật trạng thái mã vận đơn đã giao hàng, thu COD…, đơn giao hàng ở Sapo sẽ được cập nhật trạng thái tương ứng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

8 + 14 =

Bắt đầu sử dụng hệ thống Boxme

Đăng Ký Ngay