Tải về Chính sách vận chuyển và bồi thường ShipChung 2016 Tại đây>>

I.  CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Hàng hoá cấm gửi:

– Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;

– Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

– Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh; Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;

– Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Các loại pháo;

– Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

– Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

– Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;

– Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

– Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;

– Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe của con người, môi trường, hệ sinh thái;

– Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe của con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;

– Khoáng sản đặc biệt, độc hại;

– Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;

– Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

– Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

– Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

– Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;

– Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

– Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

– Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;

– Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;

– Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;

– Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;

– Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu;

– Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau;

2. Hàng hoá ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ của ShipChung:

– Nguyên liệu thuốc lá;

– Sinh vật sống;

– Thủy sản;

– Khoáng sản;

– Phế liệu;

– Xăng, dầu các loại;

– Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);

– Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;

– Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;

– Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

– Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật;

3. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường.

Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng(người gửi) hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa;

– Khách hàng(người gửi) không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;

– Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;

– Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Khách hàng(Người gửi) không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.

– Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng(người gửi) đã chỉ định.

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.

– Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra doKhách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì ShipChung được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra

II. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG.

1.      Quy định xác định trách nhiệm & giá trị hàng hoá.

– Khi phát hiện hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, khách hàng phải từ chối nhận hàng ngay khi nhân viên giao hàng yêu cầu nhận hàng, ghi rõ tịnh trạng hàng hóa lên phiếu gửi để hãng vận chuyển và ShipChung có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.

– Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ: Mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do ShipChung thì thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật bưu chính hiện hành ( 4 lần cước phí ).

Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào:

(i) Giá trị thu hộ; hoặc (ii) Giá trị bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn hoặc giá trị thấp nhất của bưu gửi tham khảo thị trường của 3 website bán hàng do Shipchung chỉ định tại Việt Nam.

2. ShipChung sẽ thực hiện việc bồi thường như sau:

a.Trường hợp mất hàng:

Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá(khai giá).

– Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị đơn hàng nhưng không quá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng). Giá trị của đơn hàng được xác định tại điều 1 mục II ở trên.

Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá (khai giá)

– Đối với hàng hóa có hóa đơn giá trị gia tăng, ShipChung đền bù 100% giá trị hàng hóa, nhưng tối đa là 3.000.000VNĐ

– Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, không có hóa đơn giá trị gia tăng mức bồi thường thiệt hại là 4 lần cước phí nhưng không vượt quá 50% giá trị của đơn hàng được xác định tại điều 1 mục II ở trên.

b.Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:

Giá trị đền bù = Mức đền bù theo chính sách mất hàng x mức đền bù theo bảng bên dưới

Bảng giá trị đền bù đối với hàng hóa hư hỏng:

Loại hư hỏng

Mức đền bù

Giá trị đền bù (Không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà sản xuất 10% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 10%
Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên. 20% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%
Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên. 30% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 30%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 1% đến 30%. 50% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 31% đến 50%. 60% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 60%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại vượt quá 50%. 100% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

*ShipChung phục vụ tất cả các ngày trong tuần trừ CN và các ngày nghỉ lễ theo quy định

CỔNG GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA SHIPCHUNG.VN

Tôi muốn Ship hàng!

Bắt đầu sử dụng hệ thống Boxme

Đăng Ký Ngay