ShipChung.vn xin trân trọng thông báo tính năng mới app ShipChung ngày 30/06/2016. Trong bản cập nhật lần này, Quý khách được trải nghiệm tính năng tạo đơn hàng mới thông minh, báo hàng lấy chậm và gửi yêu cầu hỗ trợ trong ứng dụng ShipChung.vn trên hệ điều hành iOS, Android.
1. Tạo đơn trên App ShipChung
Phiên bản App lần này, ShipChung chi tiết các hình thức tính phí vận chuyển cho khách hàng dễ dàng lựa chọn

  • Thu hộ tiền hàng, phí vận chuyển, phí thu hộ
  • Thu hộ theo số tiền Quý khách nhập
  • Chỉ thu hộ tiền hàng
  • Chỉ thu hộ phí vận chuyển & phí thu hộ
  • Không thu hộ

tao don tren app

2. Gửi yêu cầu hỗ trợ

  • Gợi ý nội dung cần hỗ trợ: Đơn hàng ngoại tuyến, lấy nhầm hàng…
  • Chọn theo mã đơn hàng cần gửi yêu cần hỗ trợ
  • Mô tả vấn đề, yêu cầu mong muốn hỗ trợ
  • Chụp ảnh từ màn hình điện thoại vấn đề, yêu cầu mong muốn,  hoặc chọn ảnh trong thư viện hình ảnh chèn lên

 

Bắt đầu sử dụng hệ thống Boxme

Đăng Ký Ngay