ShipChung.vn xin trân trọng thông báo thay đổi chức năng tạo đơn và cập nhật mẫu excel mới cho chức năng tạo nhiều đơn từ ngày 10/06/2016. Theo đó, từ ngày 10/06/2015, Quý khách sẽ được chuyển đổi từ trang tạo đơn cũ sang trang tạo đơn mới và vui lòng download mẫu excel mới về để sử dụng trong trường hợp tạo nhiều đơn để có thể tương thích với hệ thống tạo đơn mới.

1. Tạo đơn từ mẫu excel tạo đơn mới
Để thực hiện chức năng tạo nhiều đơn, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tải file excel mới tạo đơn tại đây
Bước 2: Nhập thông tin lên file excel mới

 • Loại dịch vụ: Chuyển phát nhanh, chuyển phát thường
 • Hình thức thanh toán phí vận chuyển
 • Thông tin sản phẩm
 • Thông tin người nhận hàng
 • Tiền thu hộ CoD

Bước 3: Upload file excel lên hệ thống và tiến hành duyệt đơn.
2. Trang tạo đơn hàng mới

 • Rút ngắn, tiết kiệm 30% thời gian tạo đơn
 • Tự động liệt kê địa chỉ giao nhận theo quận/huyện – Tỉnh/thành phố tương ứng
 • Giao diện nằm trong 1 màn hình
 • Có thể tạo duyệt luôn
 • Gợi ý theo số điện thoại khách hàng cũ
 • Nhập theo số tiền cần thu hộ dễ dàng

9f3KaWKee1
 

Bắt đầu sử dụng hệ thống Boxme

Đăng Ký Ngay