Đăng ký tài khoản mới bằng Shipchung App tặng 20k

20.000 khách hàng đang sử dụng ứng dụng Shipchung mỗi ngày để

  • Tạo và quản lý đơn hàng online 24/7.
  • Xử lý sớm đơn phát không thành công hạn chế chuyển hoàn.
  • Tặng 20.000đ cho khách hàng mới.

Kéo xuống bên dưới để xem hướng dẫn nhận 20.000đ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Để nhận ngay 20.000đ khuyến mãi

  1. Tải ứng dụng Shipchung App trên Google Play hoặc Apple Store tại link bên dưới
  2. Đăng ký tạo tài khoản.
  3. Khi đăng ký nhập mã giới thiệu là APP20 (Quan trọng)
  4. Nhận coupon mã giảm giá.

Khi tạo đơn hàng bạn hãy nhập mã coupon để được giảm giá trực tiếp ngay trên đơn hàng.

Bắt đầu sử dụng hệ thống Boxme

Đăng Ký Ngay